Novosti i objave

30. ožujka 2021.

Javni nastupi – Kao alat dizanja samopouzdanja za djecu i mlade

Nova edukacija Komunikacijskog umjetnika namijenjena je djeci i roditeljima te mladima.
Trening javnih nastupa izuzetno utječe na rast samopouzdanja, posebno kada je baziran na elementima dramsko-scenskog odgoja i glumačkih tehnika!

OVAJ INTERAKTIVAN  CIKLUS EDUKACIJA KREĆE 14.04.2021. I TRAJE 5 TJEDANA!

  • Edukacija se održava online

  • Prijavite se već danas!

Edukacija je nastala iz potrebe da se odgovori na sve veće potrebe djece, roditelja i mladih u osnaživanju u odnosu na osjećaj treme koji izazivaju razni oblici Javnog nastupanja.
U školskoj dobi to može biti odgovaranje pred razredom, recitiranje ili izlaganje nekog plakata ili prezentacije.
Kako rastemo, tako rastu i školski i međuvršnjački zahtjevi.
Tako raste pritisak za upis u srednju školu, pa pisanje eseja, o sebi, o svojim idejama i strastima!
Radit ćemo na pojmu asertivnosti i vježbati vještinu asertivnosti!

Kroz srednju školu, pa do fakulteta, zahtjevi su sve veći!
Komunikacijski umjetnik počiva na glumačkim i izvedbeno-scenskim tehnika, a koje nam nude niz kreativnih tehnika, alata i mogućnosti kako da poboljšamo svoje vještine držanja, glasa i govora, kreativnosti, prezentacijskih vještina i rješavanja treme.

Kako bismo program obogatili i dotaknuli teme sa svih strana, sa nama je i psihologinja dr.sc. Kristina Vujnović, naša nova suradnica!
Kristina će roditeljima, djeci i mladima približiti pojmove kao što su samopouzdanje i samopoštovanje, zatim tehnike rješavanja stresa i otpronosti na izazove, te ponuditi roditeljima načine kako osnažiti svoju djecu u svim ovim izazovima, a djeci će ponuditi kreativne igre i vježbe koje im pomažu u osnaživanju, a sve kroz njihove projektne zadatke.

Početak edukacije: Srijeda 14.4. od 18 -19h.
VODITELJICE EDUKACIJE: Jelena i Kristina
Način održavanja: Online
Termini održavanja: Srijedom od 18 -19h ili Subotom od 9 -10h ( po dogovoru i dobnoj skupini)
Dob polaznika: od 10 -12g, od 12 -14g, od 14 -16g, od 16 -18g.
Trajanje i dinamika: 5 susreta po 90 min (uz pauzu od 15min)
Cijena edukacije: 950,00 kn
ZAMIJENI JEZIK