SPECIJALIZIRANI EDUKACIJSKI PROGRAMI U SVRHE PRIPREMA JAVNIH NASTUPA, PREZENTACIJSKIH VJEŠTINA, GOVORNIŠTVA I RJEŠAVANJA TREME.

Komunikacijski umjetnik pokreće Akademiju osmišljenu baš za tebe!

Akademija je zamišljena na praktičan način, kako bi doskočila edukacijskim potrebama ljudi koji žele biti odlični u javnim
nastupima i komunikacijskim vještinama i riješiti se treme.

Otvorene su prijave za prvu generaciju polaznika!

POSLJEDNJE NOVOSTI I OBJAVE

ŠTO JE KOMUNIKACIJSKI UMJETNIK?

Uspješna komunikacija

Razvoj komunikacije s klijentima i članovima tima.

Prezentacijske vještine

Poboljšavanje poslovnih rezultata i odnosa s klijentima.

Javni nastupi

Riješite se treme i uživajte u javnim izlaganjima.

Govorničke sposobnosti

Poboljšajte govorničke sposobnostii vještine.

Adekvatna priprema

Pripremite se adekvatno za javne nastupe.

Interna komunikacija

Poboljšajte internu komunikacijuu vašoj tvtrci.

ZAŠTO KOMUNIKACIJSKI UMJETNIK?

TKO JE JELENA?

1

Savjetnica i trenerica za javni nastup, govorništvo, komunikaciju i internu korporativnu komunikaciju.

2

Certificirana trenerica.

3

Konzultantica scenskog pokreta, glasa i govora s prestižne The Royal Central School of Speech and Drama.

NAŠI KLIJENTI

ŠTO DRUGI KAŽU O NAMA

ZAMIJENI JEZIK