Usluge – Edukacije

POSAO / B2B

 1. 1
  JAVNI NASTUPI MASTERCLASS

 2. 2
  NASTUP PRED KAMEROM / MEDIJSKI NASTUP

 3. 3
  GLAS I GOVOR

 4. 4
  PITCH

 5. 5
  PREZENTACIJSKE VJEŠTINE

 6. 6
  KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE

OSOBNI RAD

 1. 1
  JAVNI NASTUPI - PAKET SATI

 2. 2
  KONZULTACIJE - 1 SAT

 3. 3
  PRIPREMA ZA NASTUP

DJECA I MLADI

 1. 1
  INDIVIDUALNI RAD

 2. 2
  AKADEMIJA ZA DJECU I MLADE - U SURADNJI S MENTALNIM TRENINGOM

 3. 3
  JAVNI NASTUP ZA DJECU

OBRAZOVNE INSTITUCIJE

 1. 1
  EDUKACIJE ZA NASTAVNIKE - DRAMSKO SCENSKI ODGOJ

 2. 2
  EDUKACIJE ZA ODGOJITELJE - DRAMSKO SCENSKI ODGOJ

 3. 3
  AKADEMSKE EDUKACIJE I KOLEGIJI - ZA SVEUČILIŠTA

 4. 4
  KNJIŽNICE - POTICAJNO ČITANJE, RAD NA TEKSTU I POEZIJI

VOCAL COACHING

 1. 1
  ZA GLUMCE

 2. 2
  AKCENTUACIJA NA ENGLESKOM - ZA PRODUKCIJE

ZAMIJENI JEZIK